Bulgarian English Romanian Russian

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Декларация за поверителност съдържа информация за политиката на „ПУУЛС ЕУ“ ЕООД за поверителност и правата Ви при събиране и обработване на лични данни.

Адрес за кореспонденция и връзка с нас:

гр. София, бул "Цар Борис III" №245, партер

телефон: 02/ 482 9698

 

Какви данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които "ПУУЛС ЕУ“ ЕООД събира, обработва и съхранява за Вас са:
- имена;
- адрес;
- телефон;
- други във връзка с трудово-правните отношения, изискуеми от българското законодателство.
Специфични категории лични данни, като "чувствителни данни" не се събират и обработват.

 

С какви цели се събират и обработват лични данни?

Целите на обработка на личните ви данни са юридически и нормативно обосновани. Те са свързани с услугите, които дружеството предоставя – сключване на договори за доставка на продукти или предоставяне на услуги, фактуриране, отговор на запитвания и рекламации. Събирането на лични данни е свързано и с трудово-правните отношения при назначаване на служители.
Важна информация: Вашите лични данни не се обработват на принципа на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране.

Правните основания на база на които събираме личните Ви данни са:
- Общи условия за предоставяне на продукти и услуги;
- Кодекс на труда, Кодексът за социалното осигуряване, Законът за данъците върху доходите на физическите лица и приложимото законодателство в областта на трудовото право;
- Закон за счетоводството и др.

 


Кои са получатели на личните Ви данни?

Събраните и обработвани данни от дружеството не се предават в трети страни извън ЕС.
„ПУУЛС ЕУ“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Вас на трети лица освен в случаите:
- когато е получено изричното писмено съгласие от Клиента (Банкови институции за извършване на услуги за заплащане на дължими суми, стоки на изплащане и др.);
- когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
   - когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни (Прокуратура, Съдебни институции, МВР и др.);
- когато се ползват услугите на обработващ лични данни – IT компания, поддържаща информационната система, при спазване на всички изисквания от Регламент на ЕС 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни), българското законодателство за защита на лични данни и по нареждане или възлагане от страна на дружеството;

 

Какъв е срокът за съхранение на личните данни?

Срокът за съхранение на личните ви данни не надвишава нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, след приключване на целите за тяхното събиране и обработка.

 

Права на субектите на лични данни?

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. Изброените права можете да упражните при спазване на съответните процедури за предоставяне на тази информация.

 

Как да упражните правата си?

След подаване на Заявление по образец, в едномесечен срок от датата на подаването се извършва проверка, идентификация и отговор на вашите искания.
В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение.
В случай на неудовлетвореност на вашите искания, имате право да подадете сигнал или жалба до КЗЛД или до съда.

 

Сигурност на данните

„ПУУЛС ЕУ“ ЕООД осигурява физически, административни и технически мерки, разработени за защита на Вашата лична информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване при спазване на нормативната уредба.

 

Актуализации към тази декларация за поверителност

Възможни са периодични актуализиции на тази декларация за поверителност. При съществени промени в декларацията за поверителност, ще Ви уведомим като публикуваме уведомлението в нашия уебсайт или като използваме други методи за изпращане на уведомлението до Вас.

 

Услуги

Доставка -30%

Доставка с 21% отстъпка от тарифите на Еконт.

VIP Club карта

Програма за лоялни клиенти.

Инсталация

Професионален монтаж или "Направи си сам".

Имате въпроси?

тел. 02/482 96 98; емейл: info@relaxiram.com

Последни продукти

Случаен продукт

бял-чадър-2-5м
59,90 лв
Диаметър на чадъра
07d6c463-8d75-4420-a0c7-0b7fed77171b_298_225_fit
809,00 лв